Vi leverer høy i større og
mindre partier

Vi leverer høy i større og mindre partier. Hos Gjesti har vi grundig kontroll av høypartier for å sikre god kvalitet på foret. Vi kan levere tørt høy, ensilage, og vakumpakkede småballer. Konkurransedyktige priser. Ta kontakt for levering og tilbud på høylass til deres stall.

facebook